Огласот е архивиран

Volcano Zapper

Volcano Zapper
Опис

Cena 50 evra

Volcano Zapper

• Помага кај:
- Тешки хронични заболувања
- Појава на воспалителни процеси
- Опаѓање на имунитетот
- Настинки, грипови, вирусни инфекции
- Алергии и кожни заболувања
- Сите видови заболувања што се предизвикани од паразити, вируси, бактерии
- Балансирање и хармонизирање на енергетските центри (чакри) во телото

• За производот:
• Заперот овозможува ефикасен третман како на акутни, така и на хронични заболувања предизвикани од различни видови на микроорганизми. Теоријата за селективно уништување на патогените микроорганизми е откриена од страна на американскиот лекар Д-Р. Рајф и дополнително развиена од страна на Д-р Хулда Кларк кон крајот на 20-от век. Подоцна истата е потврдена од страна на десетици истражувачи ширум светот
• Третманот покрај закрепнувачкото дејство врз организмот, дејствува и биостимулативно на имунолошкиот систем. На тој начин го прави поотпорен на идни потенцијални напади од паразити. Видно го зголемува виталниот тонус, го подобрува памтењето и работата на мозокот. Друго позитивно дејство е забрзувањето на метаболизмот на клеточно ниво и размената на материи