ПРОЕКТИРАЊЕ И НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА

Цена: 0 мкд / 0
Локација: Центар - Скопје

КВ ИНЖЕНЕРИНГ со долгогодишно искуство во градежништво нуди:
- ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за помали и поголеми објекти
- ЕЛАБОРАТИ за настрешници, летни тераси и др.
- НАДЗОР над изведба на објекти
По пристапни цени.
Фирмата поседува потребни овластувања и лиценци за истите.

Информации за огласувачот

КВ ИНЖЕНЕРИНГ
070234656