Prevod Превод од македонски на словенечки и обратно

Цена: 400 мкд / 6
Локација: Штип - Штип

Овластен судски преведувач од Штип врши превод од словенечки на македонски јазик и обратно.

Информации за огласувачот

Миливоје Митевски
078473353