Овластен лектор

Цена: 30 мкд / 0
Локација: Бутел - Скопје

Овластен лектор по македонски јазик лекторира и јазично редактира семинарски, дипломски, магистерски и докторски трудови и други видови текстови.
Превод (од англиски на македонски јазик
и од српски/хрватски на македонски јазик)

Информации за огласувачот

Нина
070/392-650