Огласот е архивиран

Изработка на домашни задачи по информатика и програмирање

Изработка на домашни задачи по информатика и програмирање
Опис

Помош и домашна работа

Создавање на вашите задачи во најкус можен рок

C#
C / C++
SQL
Access
Excel
VBA
Visual Basic

sj7971@gmail.com