Геберит казанче и Фајанс школка

Цена: 1,490 мкд / 24
Локација: Кавадарци - Кавадарци

Многу зачувани и во исправна состојба. Малку користени. Геберит казанче комплет со Фајанс ВЦ школка.

Информации за огласувачот

QwertyXYZ
070738511