Огласот е архивиран

1 Машина и 4 печки за тестенини

1 Машина и 4 печки за тестенини
Опис

Машина за произвотство на тестенини и печки за сушење